O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia
•    integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów,
•    udział w pracach legislacyjnych,
•    podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego,
•    rozwijanie współpracy międzynarodowej

W ramach działalności opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego. Jesteśmy członkiem BIPAR – Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych, która zapewnia wsparcie merytoryczne i analizę aktów powstających w Unii Europejskiej. Dzięki tej współpracy udało nam się wpłynąć na rekomendacje Ministerstwa Finansów dla polskich europosłów w sprawie ujawniania wysokości prowizji i zgodnie z naszym stanowiskiem ujawniamy jedynie charakter prowizji.
Nasza siła wynika także z Platformy Pośredników Ubezpieczeniowych, której jesteśmy założycielem. Wspólny głos pośredników ubezpieczeniowych daje lepszą pozycję lobbingową.

Dzięki Kongresom Brokerów integrujemy całe środowisko. To one umożliwiają doroczne spotkanie i dyskusję o najważniejszych problemach zawodu. Na rzecz integracji działamy też przez cały rok. Umożliwiamy spotkania i ułatwiamy nawiązywanie kontaktów między brokerami. Jesteśmy aktywną, otwartą przestrzenią dla naszych członków. Odpowiedzi na pytania zadawane przez członków są dostępne dla innych brokerów. Jedna osoba pyta, korzystają wszyscy!

Brokerzy ubezpieczeniowi to zawód profesjonalistów, od których wymagane jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa IDD nałoży na nas ponownie konieczność szkoleń. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych od lat zapewnia możliwość kształcenia pod kierunkiem najlepszych ekspertów i naukowców. Nasze szkolenia online są jedyną na rynku propozycją stałego, cyklicznego podnoszenia wiedzy na odległość. Cenią nas nie tylko brokerzy, ale także pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, prawnicy i inne instytucje działające na rynku. Realizujemy tematy zgłaszane przez brokerów i przez nich wybierane, więc zapewniamy pomoc i kształcenie w najbardziej potrzebnych dla brokerów obszarach.

Etyka zawodowa to nasz wyróżnik. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeksu Etyki Zawodowej. Dzięki nim każdy klient może czuć się bezpiecznie.

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych nie zamyka się w Polsce! Jesteśmy aktywni na spotkaniach BIPAR, prezentujemy nasze osiągnięcia i czerpiemy z osiągnięć innych. Jesteśmy partnerem raportów i analiz rynku ubezpieczeniowego w Polsce i Europie. Wolność świadczenia usług w Unii Europejskiej nie pozwala nam stać z boku. Monitorujemy sytuację i działamy wspólnie z wszystkimi organizacjami brokerskimi.

 

 

 

 

Władze Stowarzyszenia

 

Prezes Zarządu - Łukasz Zoń

Wykształcenie wyższe. Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Broker ubezpieczeniowy od 1997 r. W EIB SA pracuje od 1995 r. Obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego. Radca Prawny od 1998 r. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa ubezpieczeń.
Od 2004 r. członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. W maju 2013 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. W czerwcu 2014 roku wybrany na kolejną kadencję.

Wiceprezes Zarządu - Rafał Kaszubowski

Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego UMK i ubezpieczeń Poznańskiej Wyższej Szkoły Bankowej. Od początku kariery zawodowej związany z EIB SA, obecnie Prezes Zarządu. W latach 2003 - 2006 był Przewodniczącym Komisji Etyki Zawodowej Stowarzyszenia Brokerów. We władzach Stowarzyszenia od 2004 roku.

 

Wiceprezes Zarządu - Marek Porczyński

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego. W 1992 roku został stypendystą międzynarodowej firmy brokerskiej Sedgwick. Pracę zawodową w Sedgwick Polska rozpoczął w 1993 roku, przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej, do pozycji członka Zarządu włącznie. Od listopada 1999 do grudnia 2016 roku członek Zarządu w firmie Marsh Sp. z o.o., a od maja 2017 członek Zarządu Aon Polska Sp. z o.o.

 

Wiceprezes Zarządu - Bernard Rożek

Bernard Rożek - inżynier budownictwa lądowego. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W branży ubezpieczeniowej od roku 1993, w tym jako broker ubezpieczeniowy - właściciel Kancelarii Brokerskiej Rożek Brokers Group od 1997 roku.

 

Sekretarz Zarządu - Marcin Mazgaj

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od roku 1999 związany zawodowo z branżą ubezpieczeniową, najpierw z Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. a następnie z Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W latach 2004-2015 broker PWS Konstanta S.A. – broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Aktualnie prowadzi firmę brokerską CliffsideBrokers. W roku 2008 wybrany na członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Od 2012 r. członek Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący Stanisław Friedel 56 669 34 00  stanislaw.friedel@eib.com.pl


Tadeusz Gabryelak 42 678 38 74 , t.gabryelak@merydian.pl

Bożena Oratowska 22 409 94 82 , b.oratowska@o2.pl

 

KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ   komisja.etyki@polbrokers.pl

Przewodniczący Komisji: Jacek Kliszcz

Wiceprzewodniczący Komisji: Katarzyna Darewska

 

Nazwisko

Tel /fax

mail

komórka

Mateusz Bartoszcze

0- 12, 627 34 00

mateusz.bartoszcze@eib.com.pl

697 030 478697 030 478  

Katarzyna Darewska

0-56, 669-34-00

katarzyna.darewska@eib.com.pl

697 030 412697 030 412 

Jacek Kliszcz

 

0-33, 812-65-80

jk@pwskonstanta.com.pl

602 330 155602 330 155 

Ewa Kuczyńska

0-22, 637 53 61

ewa_kuczynska@onet.pl

601 310 016601 310 016 

Zbigniew Łazowski

0-82, 56 56 937

broker@lazowski.com.pl

501 220 901501 220 901 

Elżbieta Skoczylas

0-22,832-13-70

elzbieta.skoczylas@unibroker.pl

501 220 901501 220 901 

Przemysław Termiński

0-56, 657-35-28

przemyslaw.terminski@fst.torun.pl

 

 

 

 

Dokumenty

Statut

Kodeks Etyki Brokera

Zasady dobrej praktyki

Strategia działania Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

 

 

Platforma Pośredników

 

Polska platforma Organizacji Pośredników Ubezpieczeniowych ( w skrócie Platforma Pośredników) to organizacja powołana w 2012 roku przez wszystkie czołowe organizacje samorządowe, działające w dziedzinie ubezpieczeń gospodarczych i pośrednictwa ubezpieczeniowego.

W jej skład wchodzą:
1 Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
2 Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
3 Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka
4 Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Pisma

Stanowisko Rządu w sprawie IMD2

Deregulacja - pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Opracowania

Prof. J. Handschke
prof. dr hab. Jacek Lisowski

Analiza ekonomiczna skutków wprowadzenia Dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
Podsumowanie wpływu projektu Dyrektywy IMD2 na rynek ubezpieczeniowy w Polsce (tabela)

 

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki
dr hab. Dorota Maśniak

Opinia w sprawie projektowanych zmian dyrektywy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (IMD2) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wynagrodzenia  i jego transparentności

 

dr Tomasz Kwieciński
dr Jakub Pokrzywniak

Opinia WKB - IMD2 w świetle prawa UE

 

e-mail: platforma.posrednikow@polbrokers.pl