XVII Kongres Brokerów

 

Ramowy program XVII Kongresu Brokerów

Warunki uczestnictwa w kongresie

Sprawozdanie ze spotkania organizatorów kongresów brokerskich (Jachranka, 3-4 października 2013)

Podsumowanie ustaleń organizacyjno-technicznych - XVII Kongres Brokerów - 29-31 maja 2014 - Hotel Ossa

Informacja o cenach pakietów

Formularz zgłoszenia uczestnictwa (dla brokerów i obserwatorów)

Potwierdzenie uczestnictwa - firmy

Potwierdzenie uczestnictwa - zakłady ubezpieczeń

Plan hotelu OSSA

Plan punktów informacyjnych podczas XVI Kongresu Brokerów

 

Poniższe zdjęcie prezentuje przykład punktu informacyjnego


 

 

Archiwum Kongresu

Sprawozdanie ze spotkania organizatorów kongresów brokerskich

Warszawa 23.10.2013.

 

                                                          Informacja         

                                   o spotkaniu w Hotelu WINDSOR (03-04.10.2013.)

                                                  

 

W dniu 03-04.10.2013 r. odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Brokerów 
z organizatorami Kongresu Brokerów z towarzystw ubezpieczeniowych oraz przedstawicielami środowiska naukowego.

 

W trakcie dyskusji przyjęto następujące ustalenia dotyczące XVII Kongresu Brokerów (OSSA 29-31 maja 2014 r. :

 Temat XVII Kongresu  - Klient, ubezpieczyciel, regulator – wyzwania dla rynku

- Formuła Kongresu jak dotychczas, czyli krótki wykład wprowadzający jako „podkład” teoretyczny plus 4 panele organizowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe i panel brokerski. Moderator – na podstawie doświadczeń z ostatniego Kongresu, powinna to być osoba znająca się na ubezpieczeniach, nie musi to być przedstawiciel nauki, w każdym panelu powinien uczestniczyć przedstawiciel brokerów.

Tradycyjnie na Kongres przygotowana zostanie książka pod redakcją naukową dr Małgorzaty Serwach związana tematycznie z problematyką omawianą na Kongresie.

Zagadnienia omawiane w trakcie paneli powinny być konkretne i uwzględniać bieżące problemy rynku ubezpieczeń, natomiast w książce problemy bardziej ogólne, uniwersalne, aby zachowały dłużej aktualność.

- W proponowanym tytule Kongresu jest wymieniony regulator i na ten element trzeba zwrócić uwagę, zaprosić przedstawicieli KNF (na ubiegłorocznym kongresie przedstawiciel KNF wykazał wolę współpracy), MF i ew.  unijnych instytucji, np. EIOPA, BIPAR. Chodzi o przedstawienie, w jakim kierunku zmierzają regulatorzy, jaką mają wizję, czego oczekują 
i czego możemy się spodziewać. Zwrócono uwagę na zagadnienie uregulowania działalności kancelarii odszkodowawczych. Temat ten powinien być uwzględniony (np. w ramach panelu 1) z uwagi na skalę zjawiska i jego wpływ na sytuację finansową ubezpieczycieli. Warto też  poświęcić uwagę porównywarkom internetowym. Panele będą trwały po 1,5 godziny

Z zaproponowanych przez Zarząd Stowarzyszenia sześciu tematów do organizacji przez towarzystwa ubezpieczeniowe wybrane zostały cztery przedstawione poniżej

 

  1. Fluktuacje na rynku ubezpieczeń. Zmiany zachowań konsumentów/przedsiębiorstw – organizator PZU:

- gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

- świadomość ubezpieczeniowa a świadomość zarządzania ryzykiem,

- polityka państwa a zachowania konsumentów w zakresie ubezpieczeń (obowiązek ubezpieczenia, dopłaty do składek, prewencja legislacyjna, kształcenie młodzieży, itd.),

- wpływ zmiany zachowań na pośrednictwo ubezpieczeniowe.

 

  2. Perspektywy rynku (kanały dystrybucji) – organizator WARTA:
- spodziewany podział  kanałów dystrybucji w następnych latach, kto wygra te zawody?
- Internet jako perspektywiczny kanał dystrybucji, zagrożenia i szanse - polskie 
i europejskie  regulacje prawne dotyczące sprzedaży w sieci, ograniczenia i bariery.

  3. Cykliczność na rynku ubezpieczeń – organizator ALLIANZ:
- wpływ na ceny, szkodowość, rentowność, underwriting, pojemność ubezpieczeniową,
- szanse i zagrożenia z tym związane,
- specyfika zależna od linii biznesowych (np. ubezpieczenia kredytu vs. ubezpieczenia 
na życie).

  4. Jeśli nie PRIPsy to co? – organizator UNIQA:
- aktualny stan prawny,
- gdzie jest miejsce dla PRIPs:  MIFID 2 czy Dyrektywa o pośrednictwie?
- jakie będą realne korzyści z wdrożenia PRIPs  dla klienta i brokera,
- czy dokument KID ma sens, plusy i minusy.

 

Prosimy towarzystwa o potwierdzenie udziału w poszczególnych panelach do 10 listopada.

 

Panel brokerski  
Tendencje regulacyjne w Polsce i UE- kierunki na przyszłość (panel brokerski):

- aktualny stan prawny IMD2,Solvency 2, MIFiD2,

-  tendencje deregulacji w polskim prawodawstwie, czy deregulacja traci napęd?

- rola ubezpieczeń OC wobec deregulacji, czy należy walczyć z OC zawodowymi,

- pośrednicy zależni i niezależni,

- kodeks ubezpieczeń,

- europejska umowa ubezpieczenia.

 

Kolejne spotkanie organizatorów programu planujemy w lutym 2014 roku!

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretariat Stowarzyszenia

 

                                                           *     *     *

 

 

 

Podsumowanie ustaleń techniczno-informacyjnych ze spotkania, informacja o cenach pakietów, plan hotelu OSSA i inne informacje dostępne są w sekcji strony poświęconej XVII Kongresowi Brokerów

 

Podsumowanie ustaleń organizacyjno-technicznych - XVII Kongres Brokerów

Podsumowanie ustaleń organizacyjno - technicznych

XVII Kongres Brokerów 29 – 31.05.2014 Hotel Ossa

 

 1. Zgłoszenia uczestników na Kongres (ilość rezerwowanych pokoi w hotelu Ossa, listy z nazwiskami) przesyłane są do Sekretariatu Stowarzyszenia Brokerów na drukach-zgłoszeniach, które będą udostępnione na stronie www.polbrokers.pl, tylko drogą mailową.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są od 2 stycznia 2014 roku.
 3. Opłaty kongresowe od Zakładów Ubezpieczeń i koszty uczestnictwa za Kongres wnoszone są do Stowarzyszenia Brokerów.
 4. Ustalono zmianę ceny za pok. 1 os. ,która została podwyższona (cennik pakietów w załączniku).
 5. Rezerwacje i opłaty noclegów w okolicznych pensjonatach dokonywane są w firmie Pactoris, po wcześniejszym zgłoszeniu tych osób w Stowarzyszeniu Brokerów.

 

Punkty informacyjne:

Punkty informacyjne usytuowane będą w centrum konferencyjnym Hotelu Ossa, obok Sali Amfiteatralnej, w której odbywać się będą spotkania plenarne i panelowe Kongresu (plany w załączniku).

 1. Ustalono funkcjonowanie punktów informacyjnych w dniu 30.05.2014 (piątek). Punkty informacyjne działają tylko jeden dzień od godz. 9:00 do 19:00.
 2. Podział stanowisk odbędzie się na zasadzie losowania z udziałem przedstawicieli Zakładów Ubezpieczeniowych w siedzibie Stowarzyszenia Brokerów (termin zostanie przekazany zainteresowanym).
 3. Ustalono wygląd punktów i ujednolicono zasady ich oznaczenia. Ustalono standard jak najprostszego wyglądu takiego punktu:

- przestrzeń między stanowiskami będzie rozdzielona symbolicznymi ściankami,

szerokość ok. 3 m. i ok. 2 m głębokość.

- stanowisko będzie wyposażone w stół i 4 krzesła

- do każdego stanowiska doprowadzony będzie zasilanie

- na każdym punkcie będzie możliwość korzystania z Internetu WiFi

- wystrój i oznaczenie stanowiska każda firma wykonuje we własnym zakresie

- uzgodnione, dopuszczalne oznaczenie punktów: roll-upy, ścianki reklamowe, oklejenie bocznych ścianek, inne nie wykraczające ponad tzw. zabudowy autorskie (wzory wyglądu punktów informacyjnych w załączniku, zdjęcia z 2013r.).

      4.  Działalność marketingowo – reklamowa punktów informacyjnych nie może zakłócać

           pracy innych stanowisk.

- w punktach informacyjnych można wydawać materiały reklamowe pisane wszelkiego rodzaju, można korzystać z laptopów i monitorów do prezentacji oferty.

      5.  Użytkownik każdego punktu informacyjnego winien zabezpieczyć wartościowy sprzęt

           (laptopy, monitory) użytkowany na stanowisku.

 

Uwaga: przyjęto zasadę, że działalność punktu informacyjnego ma służyć tylko do

            zidentyfikowania danej firmy przez brokera ew. innego kontrahenta i umówienia

            spotkania z przedstawicielem firmy.

Ustalono rozbudowę usługi kawiarnianej w hali wystawienniczej w celu polepszenia możliwości odbywania spotkań. Zaproponowano, aby kawa i herbata była serwowana gratisowo w ramach opłaty kongresowej.

 

            Działalność marketingowo – reklamowa na terenie hotelu:

 1. Ustalono, że zakłady nie będą prowadziły żadnej działalności marketingowej 
  i reklamowej wewnątrz hotelu typu: rozwieszanie banerów, roll-upów, plakatów,

 i innych w korytarzach, windach ,a w szczególności przy recepcji kongresowej

i hotelowej.

 1. Wyjątek stanowi, jeżeli firma zdecyduje się na tzw. sponsorowanie wieczoru dla wszystkich uczestników Kongresu tzn. opłaci występ artystyczny w czwartkowy lub piątkowy wieczór, ew. opłaci i zaprosi wszystkich uczestników na catering (piwo, grill itp.) Działania te można planować tylko w uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem Brokerów.
 2. Dopuszczalne są lokalne działania promocyjno marketingowe firm na terenie hotelu w czasie nie kolidującym z programem Kongresu  (tj. od. ok. 18:30 do ok. 21:30).

Wtedy takie działania można obrendować i oznaczyć na czas jego trwania. Dopuszczalne jest korzystanie z usług hostess do rozdawania zaproszeń i ulotek informujących o takim wydarzeniu.

            Działania te muszą być także uzgodnione ze Stowarzyszeniem Brokerów.

 

Działalność reklamowo marketingowa na terenie przyhotelowym:

 1. Koordynacją wszystkich działań w tym zakresie zajmuje się firma Pactoris, Sławek Pilarczyk Tel. 601 29 09 86 spilarczyk@pactoris.pl w celu właściwego zaplanowania rozmieszczenia reklamy.
 2. Na ternie wokół hotelu można ustawiać materiały reklamowe typu: balony, bramy, flagi, banery itp. nie ograniczające ruchu samochodowego na drogach dojazdowych do parkingu i dróg ppoż.
 3. Odpłatność za wspomnianą reklamę odbywa się wg cennika hotelowego:

- reklama pneumatyczna: balon, brama, airwall - 300 zł. / szt. + 23 VAT

- banery: 20 zł./m2 + 23 % VAT

- flagi: 20 zł. / szt. + 23 % VAT

4.  O rozplanowaniu umieszczenia powyższej reklamy decyduje kolejność zgłoszeń.

 

            Program artystyczny:

Zarząd Stowarzyszenia Brokerów w porozumieniu z Zakładami Ubezpieczeń zaproponuje ofertę wieczorów artystycznych w czwartek 29.05 i piątek 30.05.2014.

 

Inne informacje organizacyjne:

 1. Za wszelkie zamówienia gastronomiczne w restauracjach, barach hotelowych czy do pokoju uczestnicy płacą sami.
 2. Opłaty za telefon, PayTV, parking uczestnicy opłacają sami.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w pokojach i na terenie hotelu. Osoba łamiąca ten zakaz jest obciążana wysokimi karami pieniężnymi przez hotel.

 

Informacje:

Sekretariat Stowarzyszenia Brokerów

Ul. Jana Pawła II 34 lok. 11

Tel. (22) 828 43 49, 620 43 34

e-mail: polbrokers@polbrokers.pl

www.polbrokers.pl

Dyrektor Marcin Kapiński

Sekretariat Elżbieta Michalska

 

Organizator logistyczno – techniczny Kongresu:

Pactoris Sp. z o.o.

ul. Mrówcza 243

04-697 Warszawa

Sławek Pilarczyk kom. 601 29 09 86, spilarczyk@pactoris.pl

 

 

Informacja o cenach pakietów, plan hotelu OSSA i inne informacje dostępne są w sekcji strony poświęconej XVII Kongresowi Brokerów

 

RAMOWY PROGRAM – XVII KONGRES BROKERÓW

KONGRES BROKERÓW

czwartek (29 maja 2014) :

od godz. 14.00 – rejestracja uczestników (rejestracja kongresowa, rejestracja hotelowa)

- 16.00 -21.00 – obiadokolacja w restauracji „Starówka”

- 18.00 -20.00 -  czas wolny, spotkania przyjaciół.

SKOK Ubezpieczenia zapraszają do zabawy w wyścigi rajdowe z najszybszym i najmłodszym kierowcą rajdowym w Polsce – Maciejem Dreszerem   

- 21.00 – tradycyjnie organizowany koncert „Ubezpieczyciele – Brokerom”:  

Występ Macieja Maleńczuka.  

Po koncercie dyskoteka;

- 21.00 - 2.00 „Żądza szczęścia w kasynie” - Euler Hermes zaprasza do wspólnej zabawy

 

piątek (30 maja 2014) :

- 9.30 - oficjalne otwarcie Kongresu – Sala Amfiteatralna

- okolicznościowe wystąpienia:

 Marszałek dr Józef Zych – Człowiek Ubezpieczeń 2013

- nagrody Fair Play za 2013 r.

- 10.00 - wykłady inauguracyjne:

Andrzej Jakubiak, Przewodniczący KNF

Rynek brokerski i środki nadzorcze".

Prof. dr hab. Jan Monkiewicz

Regulacje i nadzór ubezpieczeniowy. Globalne kierunki zmian".

- 11.30 – 13.00 -  panel I – organizator PZU

 „Fluktuacje na rynku ubezpieczeń. Zmiany zachowań konsumentów/przedsiębiorstw”   

- 13.00 – 15.00 -  lunch w restauracji Starówka

- 15.00 – 16.30 – panel II – organizator UNIQA  

„Klauzule niedozwolone w ubezpieczeniach grupowych”

- 16.30 – 18.00 – panel III – organizator ALLIANZ

 „Cykliczność na rynku ubezpieczeń”     

od godz. 18.00 -  czas wolny, spotkania przyjaciół:

SKOK Ubezpieczenia zapraszają:

- widowiskowe pokazy akrobatów na skaczących szczudłach

- przejażdżki nowoczesnymi segway’ami.         

- 20.00 – tradycyjny rewanż „Brokerzy – Ubezpieczycielom”

Występ kabaretu:  kabaret Grupa Rafała Kmity

Po zakończeniu kabaretowych występów koncert zespołu Leszcze z Katarzyną Pakosińską

Po koncercie dyskoteka.

sobota (31 maja 2014) :

-10.00 – 11.30 -  panel IV – organizator InterRisk

Perspektywy rynku (kanały dystrybucji)”

-11.30 – 13.00 –  V panel  brokerski – organizator Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

„Przyszłość zawodu brokera – jasne perspektywy czy zmierzch?”

- 13.00 -  zakończenie Kongresu, lunch w restauracji Starówka

(opuszczenie hotelu do godz. 16.00, po opłaceniu rachunków barowych, parkingu, PayTV i wykorzystanej zawartości pokojowego barku)

WARUNKI UCZESTNICTWA – XVII KONGRES BROKERÓW

 

1.Zgłoszenie uczestnictwa, wpłaty 

 

Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie oraz rezerwacje hotelowe prosimy przesyłać wyłącznie do Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych:

e-mail: polbrokers@polbrokers.pl 

Informacja kongresowa :  tel: 22 828 43 49,   22 620 43 34. 

 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą od dnia 2 stycznia 2014 r. na załączonym formularzu zgłoszeń hotelowych, wyłącznie wg pakietu indywidualnego uczestnictwa za 2 noclegi obejmującego pobyt w hotelu z pełnym wyżywieniem, udział we wszystkich imprezach kongresowych oraz wejście na dyskotekę.

 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty wg zasady:

- 40% wymaganej kwoty wraz ze zgłoszeniem

- pozostała należność płatna do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych numer 95 1020 1156 0000 7002 0102 7770

 

 1. Całkowite i bezkosztowe wycofanie się z rezerwacji – do 1.04.2014.
 2. 2.04.2014 -15.04.2014 – możliwa bezkosztowa anulacja do 50% zamówionej 
  i potwierdzonej ilości pokoi
 3. 16.04.2014-30.04.2014 – możliwa bezkosztowa anulacja do 30% zamówionej 
  i potwierdzonej ilości pokoi
 4. 01.05.2014-15.05.2014 – możliwa bezkosztowa anulacja do 10% zamówionej 
  i potwierdzonej ilości pokoi

 5. W przypadku sprzedaży zwolnionego pokoju poniesione koszty zostaną zwrócone Zamawiającemu.

 

Aktualności
Komisja Etyki Zawodowej

Przewodniczącym Komisji Etyki Zawodowej SPBUiR został Jacek Kliszcz. Funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Etyki będzie pełniła Katarzyna Darewska.

Wybieramy szkolenia!

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wyboru szkoleń, które zostaną zrealizowane w cyklu 2014/2015.

Czytaj dalej...
Podział funkcji Zarządu

Zapraszamy do zapoznania się z podziałem funkcji i obowiązków Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów

Czytaj dalej...
Egzamin dla brokerów

Najlbiższy egzamin dla brokerów odbędzie się 21 października 2014 roku.


Informacja KNF

Deregulacja zawodu brokera

9 sierpnia 2014 roku weszły w życie przepisy dotyczące deregulacji zawodu brokera.

Czytaj dalej...
Nasze wydawnictwa
Wydawnictwa Stowarzyszenia dostępne w sprzedaży

Książki "Rynek ubezpieczeniowy - nadregulacja czy niedoregulowanie",  "Ryzyko ubezpieczeniowe" oraz "Broker w świetle prawa i praktyki ubezpieczeniowej" są dostępne w sprzedaży wysyłkowej.

Czytaj dalej...
Najbliższe szkolenia
Termin rozpoczęcia: 2014-09-25

Konferencja IMP: Nowelizacja k.c. w części Umowa ubezpieczenia z 2007 r. - siedem lat doświadczeń

Szczegóły i zapisy: http://insurancemeetingpoint.com/sem/2014_nowelizacja_kodeksu_umowa.html


Termin rozpoczęcia: 2014-10-01

Konferencja IMP: Prawne znaczenie Wytycznych ws. dystrybucji dla ZU

Szczegóły i zapisy: http://insurancemeetingpoint.com/konf/2014_wytyczne.html


Polecane artykuły
Newseria - 11 sierpień 2014 r. - Alexander Konopka - Deregulacja zawodów
Gazeta Ubezpieczeniowa - 4 sierpień 2014r. - Uwagi do rozporządzenia "brokerskiego"
Gazeta Ubezpieczeniowa - 11 lipiec 2014 r. - Wytyczne likwidacyjne bez większych niespodzianek
Dziennik Ubezpieczeniowy nr 3485- 7 maja 2014 r.- Deregulacja brokera: z dużej chmury mały deszcz