Etyka Brokera

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeksu Etyki

Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

 

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

 

Kontakt: komisja.etyki@polbrokers.pl


Przewodniczący Komisji: Jacek Kliszcz

Wiceprzewodniczący Komisji: Katarzyna Darewska

 

Nazwisko

Tel /fax

mail

komórka

Mateusz Bartoszcze

0- 12, 627 34 00

mateusz.bartoszcze@eib.com.pl

697 030 478  

Katarzyna Darewska

0-56, 669-34-00

katarzyna.darewska@eib.com.pl

697 030 412 

Jacek Kliszcz

0-33, 812-65-80

jk@pwskonstanta.com.pl

602 330 155 

Ewa Kuczyńska

0-22, 637 53 61

ewa_kuczynska@onet.pl

601 310 016 

Zbigniew Łazowski

0-82, 56-56-937

broker@lazowski.com.pl

501 220 901 

Elżbieta Skoczylas

0-22,832-13-70

elzbieta.skoczylas@unibroker.pl

602 362 797

Przemysław Termiński

0-56, 657-35-28

przemyslaw.terminski@fst.torun.pl