Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie INTER- ŻYCIE Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe
INTER-ŻYCIE Polska S.A.
ul. Marynarska 19 A
02-674 Warszawa
tel. (0 22) 333 75 80
fax (0 22) 333 75 81

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie INTER-ŻYCIE Polska S.A. otrzymało zezwolenie ministra finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 29.04.1997. Zakres: grupa 1 - 5.

Akcjonariusze Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Nazwa akcjonariusza Posiadana liczba akcji Udział procentowy w kapitale zakładowym
Inter Lebensversicherung AG 9.830 47,72%
Inter Krankenversicherung AG 6.823 33,12%
Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polska S.A. 3.664 17,79%
Pozostali akcjonariusze
(Izby Lekarskie i Izby Rzemieślnicze)
283 1,37%
Razem 20.600 100%

Władze Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Zarząd Rada Nadzorcza
Grzegorz Brenda - Członek Zarządu
Paweł Jakubik - Członek Zarządu
Wolfgang Kosche - Członek Zarządu
Jürgen List - Przewodniczący
Heinz Fischer
Klaus Windeck
Bogusław Wójcik
Wojciech Marquardt
Maciej Czerwiński
Konstanty Radziwiłł

Kontakt z towarzystwem:

ul. Marynarska 19 A
02-674 Warszawa.
tel. (0-22) 333 75 80
fax (0-22) 333 75 81
infolinia: 0 801 188 880
e-mail: interpolska@interpolska.pl
www.interpolska.pl