LUX MED Kliniki medyczne


Z nami zdrowo
Już ponad 12 lat zapewniamy kompleksową opiekę medyczną pacjentom indywidualnym oraz przedsiębiorstwom. Nasz zespół medyczny liczy ponad 1000 lekarzy wszystkich specjalności w klinikach w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Nad ich pracą nadzór sprawuje Rada Naukowa złożona z wybitnych profesorów i doktorów habilitowanych. Nasze kliniki medyczne posiadają najwyższej klasy aparaturę medyczną i wykonują badania diagnostyczne w bardzo szerokim zakresie. Świadczymy usługi medyczne zgodnie z europejskimi i amerykańskimi standardami medycznymi.

LUX MED dla przedsiębiorstw.
Mamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu opieki zdrowotnej nad pracownikami firm. Oferujemy badania z zakresu medycyny pracy oraz stałą opiekę medyczną w formie abonamentów pracowniczych.
LUX MED obejmuje opieką pracowników ponad 700 firm, w tym największych banków i firm ubezpieczeniowych działających Polsce.

Ubezpieczenia zdrowotne.
LUX MED jest otwarty na współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych. Mamy doświadczenie w zakresie tworzenia i obsługi tych ubezpieczeń.

Całodobowa ogólnopolska rezerwacja terminów
0 801 80 08 08 oraz (022) 33 22 888
www.luxmed.pl
luxmed@luxmed.pl

LUX MED Sp. z o.o
02-634 Warszawa
ul. Racławicka 132 B
(22) 322 70 60, fax (22) 322 76 42


Radosław Frątczak - Dyrektor Rozwoju Sprzedaży
0 695 090 320