Aktualnośœci

Konferencja Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w praktyce, 16-17.05.2018, Warszawa

Ustawa z 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń, opublikowana w Dzienniku Ustaw 29 grudnia 2017 (poz. 2486) ostatecznie wchodzi w życie w pełnym zakresie 1 października 2018 roku. To z całą pewnością bardzo dobra wiadomość dla podmiotów zaangażowanych w dystrybucję ubezpieczeń.

"Ustawa i dystrybucji jak przyjazd teściowej" - rozmowa Aleksandry E. Wysockiej z Prezesem Łukaszem Zoń.

 

Plik PDF do pobrania.

Prawo Asekuracyjne

Ukazał się nowy numer kwartalnika naukowego „Prawo Asekuracyjne”.

SPIS TREŚCI

Przypominamy, że do członków Stowarzyszenia kwartalnik wysyłany jest za darmo. Pozostałe osoby, które zainteresowane są nabyciem "Prawa Asekuracyjnego" zapraszamy do kontaktu z Fundacją Prawo Ubezpieczeniowe. 

http://prawoasekuracyjne.pl/

Szanowni Państwo,

Kwestia rekompensaty za utratę zdrowia i życia, to wyjątkowo aktualny i ważny temat. Dlatego chcąc połączyć swoje bogate doświadczenia i obserwację, Rzecznik Finansowy wraz z Rzecznikiem Praw Pacjenta we współpracy z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej, organizują w dniu 19 kwietnia 2018 r. konferencję pt. „Rekompensata za utratę zdrowia i życia - praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń"... WIĘCEJ


Program konferencji

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Szkolenia

Szkolenie "RODO w pigułce"

Termin: 23 maja 2018,  godz. 11.00-15.00   

Kliknij tutaj aby zarejestrować się na to szkolenie

 

 

Nowy termin szkolenia "Odpowiedzialność cywilna - teoria, praktyka, orzecznictwo sądowe"

Termin: 30 maja 2018,  godz. 11.00-15.00  


Kliknij tutaj aby zarejestrować się na to szkolenie

Z życia Stowarzyszenia

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia dnia 12 grudnia 2017 r. zatwierdzona została Strategia działania Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych na lata 2018 – 2020. 

Zostanie ona uchwalona na najbliższym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia. 

Strategia Zarządu (2018-2010) 

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia
•    integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów,
•    udział w pracach legislacyjnych,
•    podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego,
•    rozwijanie współpracy międzynarodowej

W ramach działalności opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

Etyka Brokerów

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeks Etyki

Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

 

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

Dla Nowych Brokerów

Rozpocząłeś karierę brokera? Przystąp do Stowarzyszenia!


PROMOCJA!

Brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

Współpraca

W ramach praktyk studenckich Pan Artur Ściechowski, student III roku ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przygotował raport "Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 2007-2014". 

Zapraszamy do lektury: RAPORT

Koncepcja ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Podczas trwania prac legislacyjnych nad ustawą o dystrybucji ubezpieczeń Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych opracowało własny autorski projekt ustawy. Projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym w wydaniu książkowym został zaprezentowany na XXI Kongresie Brokerów.

 

Ochrona danych osobowych
RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Projekt polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (która będzie jedynie niewielkim uzupełnieniem RODO, głównie o przepisy instytucjonalno-proceduralne) został złożony 5 kwietnia br. do laski marszałkowskiej.