Aktualnośœci

konferencjia "Obszar polski europejskiego rynku ubezpieczeń

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 16 listopada odbyła się konferencjia "Obszar polski europejskiego rynku ubezpieczeń A.D. 2016. Rynki finansowo-ubezpieczeniowe na tle kryzysów gospodarczo-społecznych”. 

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych reprezentował Prezes Łukasz Zoń. 

PROGRAM

Konferencja AIDA

14 października 2016 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja AIDA. 

 

Program 

Raport o stanie rynku brokerskiego w 2015 r.

Jest już dostępny raport o stanie rynku brokerskiego w 2015 r. przygotowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

RAPORT

VSoft Insurance Broker

VSoft Insurance Broker to program całościowo wspierający biura i kancelarie brokerskie. 

======================

Materiał sponsorowany

Szkolenia

Zapraszamy na  szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Tematyka szkolenia:

Rozliczenia brokera - ubezpieczyciel w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego

Prowadzenie:

Dr hab. Jakub Pokrzywniak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kancelaria WKB

 

Termin: 14 grudnia 2016, godz. 11-15

 

Kliknij tutaj aby zarejestrować się na to szkolenie

 

 

 

Z życia Stowarzyszenia

W szkoleniu prowadzonym przez firmę Deloitte na temat podatku VAT wzięło udział 97 osób. Temat wzbudził gorące dyskusje na sali i wśród uczetników online. Zainteresowanych zapraszamy do korzystania z usług Deloitte. Informacjami służy Marek Kozłowski - mkozlowski(at)deloitteCE.com

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia
•    integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów,
•    udział w pracach legislacyjnych,
•    podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego,
•    rozwijanie współpracy międzynarodowej

W ramach działalności opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

Etyka Brokerów

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeks Etyki

Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

 

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

Dla Nowych Brokerów

Rozpocząłeś karierę brokera? Przystąp do Stowarzyszenia!


PROMOCJA!

Brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

Współpraca

W ramach praktyk studenckich Pan Artur Ściechowski, student III roku ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przygotował raport "Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 2007-2014". 

Zapraszamy do lektury: RAPORT