Aktualnośœci

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

23 czerwca 2017 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych podsumowujące rok 2016. Wybrane zostały również władze Stowarzyszenia na kolejną trzyletnia kadencję oraz omówione zostały kwestie związane z działalności brokerów w świetle nowych uwarunkowaniach prawnych. 

 

Projekt ustawy o dystrybucji z dnia 19 maja 2017

W RCL pojawił się projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z 19 maja 2017 r. Zapaszamy do zapoznania się z projektem. 


USTAWA 

Konsultacje międzyresortowe w sprawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Ministerstwo Finansów zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o przedstawienie opinii w zakresie ustanowienia zawodu brokera ubezpieczeniowego, prawa do posiadania samorządu brokerskiego oraz regulacji ustawowej umowy brokerskiej powołując się na dokumenty złożone przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polską Izbę Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. 

PISMO 

Uwagi do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych złożyli uwagi do ministerialnego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. 

UWAGI

Szkolenia

Zapraszamy na  szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Tematyka szkolenia:

Broker jako dystrybutor czyli co zmienia projektowana ustawa o dystrybucji ubezpieczeń
1.Dystrybucja a pośrednictwo - czyli stare po nowemu - unijnemu
2.Miejsce brokera na rynku ubezpieczeniowym w świetle projektowanej ustawy - relacje broker a agent
3.Etapowa procedura informacyjna poprzedzająca zawarcie umowy ubezpieczenia
4.Obowiązki informacyjne a konflikt interesów czyli co z tym wynagrodzeniem

 

Termin: 29 czerwca 2017 godz. 11-15

 

Kliknij tutaj aby zarejestrować się na szkolenie

Z życia Stowarzyszenia

W szkoleniu prowadzonym przez firmę KPMG w dniu 7.06.2017 na temat podatku VAT wzięło udział 109 osób. Zainteresowanych zapraszamy do korzystania z usług KPMG. Informacjami służy Tomasz Dereszewski - tdereszewski(at)kpmg.pl

 

 

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych działa nieprzerwanie od 1992 roku.

Główne kierunki działania Stowarzyszenia
•    integracja środowiska i reprezentowanie interesów brokerów,
•    udział w pracach legislacyjnych,
•    podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego,
•    rozwijanie współpracy międzynarodowej

W ramach działalności opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące rynku ubezpieczeniowego.

Etyka Brokerów

Członkowie Stowarzyszenia przestrzegają Kodeks Etyki

Nad rozwiązywaniem sporów etycznych czuwa Komisja Etyki

 

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera, przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 maja 2013

Dla Nowych Brokerów

Rozpocząłeś karierę brokera? Przystąp do Stowarzyszenia!


PROMOCJA!

Brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

Współpraca

W ramach praktyk studenckich Pan Artur Ściechowski, student III roku ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przygotował raport "Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 2007-2014". 

Zapraszamy do lektury: RAPORT

Ochrona danych osobowych

Czy brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni muszą zgłaszać swoje bazy danych osobowych do GIODO?

Tak, jeżeli posiadają dane osobowe, które dają możliwość zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej.

 

Dlaczego?

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych wynika z art. 40 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Ustawa reguluje warunki przetwarzania danych osobowych.